Boris Labar

Specijalist hematologije
Centar za expertnu medicinu
Zagreb, Hrvatska