Marin Med ISO 9001:2008

Marin Med ISO 9001:2008

Sa ciljem pružanja najkvalitetnije usluge našim korisnicima, poliklinika Marin Med pokrenula je, i uspješno završila certifikacijski proces za HRN EN ISO 9001 normu. Korisnicima se na taj način pruža sigurnost i pouzdanost u naše usluge, jer ISO certifikat garantira da se svi procesi prate i konstantno poboljšavaju.

Politika Kvalitete

Osnovna politika kvalitete poliklinike Marin Med je zadovoljan korisnik. Kontinuiranom primjenom metoda mjerenja i analiziranja upitnika o zadovoljstvu klijenta pratiti djelovanje sustava upravljanja kvalitetom, sa svrhom trajnog poboljšanja poslovanja.

Upravljanje kvalitetom je trajan proces i obuhvaća sve djelatnosti poliklinike. Konstantno unapređivanje kvalitete usluga moguće je samo uz zalaganje svih zaposlenika. Stoga Uprava poliklinike potiče timski rad, motiviranost i odgovornost svih zaposlenih putem unutarnjih i vanjskih aktivnosti. Time se stvaraju uvjeti za napredovanje svakog pojedinog zaposlenika, što rezultira većim zadovoljstvom u radu.

Razvoj medicine, informatike i tehnologije, obavezuju polikliniku Marin Med da prati i primjenjuje trendove, standarde i načela u skladu sa međunarodno priznatim standardima struke. Unutrašnji ciljevi ustanove čvrsto su vezani za poboljšanje i ispunjenje visokih standarda usluge, koje korisnici i očekuju.

Obaveza Uprave je upoznati sve zaposlenike poliklinike sa politikom i ciljevima sustava upravljanja kvalitetom, a obaveza svih zaposlenih je da svojim djelovanjem trajno pridonose unapređenju i poboljšanju kvalitete.