Odjeli

Poliklinika Marin Med suvremena je zdravstvena ustanova koja prati moderne medicinske trendove i pruža cjelovitu zdravstvenu uslugu – od prevencije i dijagnostike do liječenja. Brza, kvalitetna i kompletna usluga te individualan pristup svakom klijentu, imperativi su na kojima temeljimo svoj rad.

Naša zdravstvena ustanova u tehnološkom je pogledu izuzetno dobro opremljena. Posjedujemo najmodernije medicinske aparate koji Vam uz pomoć naših vrhunskih liječnika omogućuju brzu, kvalitetnu i pouzdanu dijagnostiku.