Anestezija

Anestezija

Ambulanta za bol

Jedan je od osnovnih ciljeva poliklinike potpuno uklanjanje bolova ili njihovo značajno ublažavanje. Danas, uz veliki broj raznih dostupnih metoda, smatramo da naši pacijenti ne bi smjeli trpjeti ikakve bolove.
Posebno se bavimo liječenjem bolnih stanja kostiju i zglobova, kao što su bol u kuku, bol u koljenu i bolovi u leđima te bolna stanja u sportaša (rekreativnih i profesionalnih).

Cilj je ambulante za bol na sveobuhvatan način pristupiti bolesniku. Na najbolji mogući način nastojimo potpuno ukloniti ili značajno ublažiti bolove.

Usluge:

  • Opća anestezija
  • Regionalna anestezija
  • Kratkotrajna iv anestezija
  • Sedacija za klaustrofobične pacijente (Magnetska rezonanca)
  • Ambulanta za bol – suvremeni subspecijalistički konzilijarni pristup u dijagnostici uzroka boli
  • Liječenje različitih vrsta akutnih i kroničnih boli
  • Blokade
  • Preoperativna priprema i pregled anesteziologa za sve vrste operacija