Interna medicina

interna medicina

Opća internistička ordinacija u sklopu Poliklinike Marin Med obavlja internističke preglede tijekom kojih se uzimaju podaci od bolesnika, obavlja klinički pregled te upućuje na daljnje pretrage ukoliko su potrebne. Najčešća stanja koja se rješavaju u općoj internističkoj ordiniciji su obrada i liječenje arterijske hipertenzije, regulacija šećera u oboljelih od šećerne bolesti, dijagnostika i liječenje upala mokraćnih puteva i mokraćnog mjehura te dijagnosticiranje poremećaja cirkulacije u arterijama i venama.

Naglasak je stavljen na dijagnosticiranje i liječenje srčanih bolesti, koje su jedan od vodećih uzroka smrtnosti i oboljenja u zapadnom svijetu. Prevencija je osnovi čimbenik liječenja: primarna prevencija, kada pružamo stručne savjete o zdravom načinu života temeljene na posljednjim otkrićima znanstvenih istraživanja; sekundarna prevencija, kojom se otkrivaju čimbenici kardiovaskularnog rizika i započinje s terapijom; i tercijarna prevencija, u vidu liječenja već postojeće kardiovaskularne bolesti.
Na temelju pojedinačne anamneze i pregleda obrada se proširuje dodatnim pretragama, poput laboratorijskih pretraga (kolesterol, trigliceridi, urati, urea, kreatinin, elektroliti, GUK), EKG zapisa, ultrazvuka srca, ergometrijskog testiranja, 24-satnog Holter EKG-a i krvnog tlaka.
Prema kliničkoj indikaciji možemo pružiti i uslugu ultrazvuka CD krvnih žila donjih i gornjih ekstremiteta, karotidnih arterija i ekstrakranijskog dijela vertebralnih arterija te renalnih arterija.
Uz to obradu možemo dalje nadopuniti nalazima rengena srca i pluća, ventilacijskim testovima pluća, MSCT pluća te ultrazvukom abdomena.
Dodatno se, s obzirom na rezultate nalaza, pacijenti mogu uputiti subspecijalistima pojedinih struka, poput gastroenterologa ili endokrinologa.


KardiologijaGastroenterologijaambulanta za bolesti štitnjače

Podijelite