Neurologija

Neurologija

Neurologija

U sklopu neurološke ambulante Poliklinike Marin Med u Dubrovniku možete obaviti detaljne neurološke preglede a stručni tim vanjskih i stalnih suradnika će Vam pravovremeno dijagnosticirati neurološki poremećaj te odrediti pravovaljanu terapiju liječenja od kojih se neke smatraju revolucionarnim ,ovisno o samoj težini Vašeg problema.

Usporedno sa neurološkom obradom dostupna Vam je i neuroradiološka obrada: MR mozga, MR kralješnice.

Najčešće neurološke bolesti su:

  • Moždani udar (svi oblici moždanog udara)
  • Epilepsija (kao i dijagnostika poremećaja svijesti)
  • Multipla skleroza (i druge bolesti propadanja neurona)
  • Mijastenija gravis (i druge bolesti koje dovode do mišićne slabosti)
  • Parkinsonova bolest (i druge bolesti koje dovode do poremećaja pokreta)
  • Glavobolja
  • Bolesti kralježnične moždine
Popravite kvalitetu Vašeg života i po rješenje dođite u Polikliniku Marin Med u Dubrovniku!
Možete se naručiti na telefonski broj:

+385 20 400 500
+385 20 400 505
a možete nam i pisati na