Radiologija

Radiologija

Radiološki odjel u tehnološkom je pogledu izuzetno dobro opremljen. Moderni medicinski aparati s koijima rade naši vrhunski liječnici omogućuju brzu, kvalitetnu i pouzdanu dijagnostiku.

Cjelokupna radiološka dijagnostika u potpunosti je digitalizirana te omogućuje arhiviranje podataka na CD-u i putem weba.

Magnetna rezonanca – MR

 • Posebno prilagođena osobama koje imaju poteškoća sa zatvorenim prostorima (ugođaj ventilacijom i glazbom)
 • Mogućnost obavljanja pretrage pod anestezijom
 • Brza, detaljna i kvalitetna dijagnostika
 • Mogućnost hitnog očitanja
 • Individualan pristup pacijentu
 • Vrhunski tim stručnjaka

CT

 • Brza, detaljna i kvalitetna dijagnostika
 • Mogućnost hitnog očitanja
 • Individualan pristup pacijentu
 • Vrhunski tim stručnjaka

Rendgen

 • Softverski korigira snimku tako da je potrebno 30% manje zračenja po snimku u usporedbi sa aparatima prethodne generacije
 • Brza, detaljna i kvalitetna usluga
 • Mogućnost hitnog očitanja