Dr. sc. Vjekoslav Radeljić

Specijalist kardiolog

RADNO VRIJEME

  • Prema dogovoru

KONTAKT

  • Ul. dr. Ante Starčevića 45
  • info@marin-med.com
  • +385 (0)20 400 500
  • +385 (0)20 400 505

Kardiolog Vjekoslav Radeljić

Pročelnik Odjela za invazivnu i interventnu kardiologiju

Rođen sam 6. siječnja 1978. godine u Imotskom, gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1996. upisala sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao u srpnju 2002. Obavio sam obvezni pripravnički staž sljedeće godine, a državni ispit položio u srpnju 2003.

Specijalizaciju interne medicine započeo sam kod Sestara milosrdnica. KBC-u 2003. godine, a specijalistički ispit položio 26. veljače 2008. Od položenog specijalističkog ispita radim kao odjelni liječnik na Odjelu za kardiovaskularnu medicinu Interne klinike Sestara milosrdnica. 2012. godine položio sam subspecijalistički ispit iz područja kardiologije.

Područje moje stručnosti (kardiolog), osim interne medicine i opće kardiologije, su aritmologija i srčana stimulacija. U području srčane aritmologije i pejsinga školovao sam se u kardiološkim centrima u Bratislavi, Slovačka i Debrecenu, Mađarska, te na šest kratkih specijaliziranih tečajeva u Lausannei, Švicarska i Frankfurtu, Njemačka.

2010. godine završio sam poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te 2011. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Asimptomatska fibrilacija atrija u bolesnika s pacemakerom“. Aktivno sam sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih skupova i kongresa (četiri predavanja na međunarodnim kongresima). Objavio sam dvanaest članaka u citiranim publikacijama, od kojih je šest citiranih u bazi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.