Home / Mario Zambelli , dr. med

Mario Zambelli , dr. med

Specijalist opće i plastične kirurgije

RADNO VRIJEME

  • Prema dogovoru

KONTAKT

  • Ul. dr. Ante Starčevića 45
  • info@marin-med.com
  • +385 (0)20 400 500
  • +385 (0)20 400 505

Kvalifikacije

Završen Medicinski fakultet u Rijeci.
Specijalizacija iz opće kirurgije u Kliničkom bolničkom centru u Rijeci.
Specijalizacija iz plastične kirurgije u Kliničkom centru Rebro u Zagrebu.

Stručno iskustvo

1982-1983: Subspecijalizacija (fellowship) iz plastične kirurgije u Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani kod dr. Marka Godine.
1987-1988: Subspecijalizacija (fellowship) iz plastične kirurgije, kirurgije šake i mikrokirurgije u Louisvilleu, Kentucky, SAD, kod dr. Harolda Kleinerta i njegovih suradnika.
1992: Subspecijalizacija (fellowship) iz plastične i estetske kirurgije u raznim kliničkim centrima širom SAD-a kao dobitnik stipendije Dr. Marko Godina.
1993-2001: Pročelnik odjela za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju u KBC-u Rijeka.
1989-2004: Privatna praksa u Poliklinici Tagora na Čavlima (plastična i estetska kirurgija).
2004-danas: Privatna praksa u Poliklinici Zambelli u Rijeci.

Članstvo

Predsjednik Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju (CSPRAS).
Dopisni član Američkog društva plastičnih kirurga (ASPS).
Član europskog udruženja plastičnih kirurga (ESPAS)