Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku - Marin Med Dubrovnik
Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku

Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku i Poliklinika Marin Med su sklopili sporazum o suradnji.

Suradnja će se odvijati na razvoju stručnog usavršavanja prema izvedbenom planu i programu preddiplomskoga stručnog studija Sestrinstvo i specijalističkog diplomskog stručnog studija Kliničko sestrinstvo. Međusobna suradnja uključuje uporabu zajedničkih stručnih potencijala Sveučilišta u Dubrovniku i Poliklinike Marin Med čime se ostvaruju načela održivog razvoja, društveno odgovornog ponašanja i izvrsnosti kako u lokalnoj tako i u široj društvenoj zajednici.

Ova suradnja je ujedno i promidžba najviših moralnih i društvenih standarda u kojoj se obostrano poštuju kriteriji kvalitete, provedivosti u praksi zatim raspoloživost odgovarajućih ljudskih( znanstvenih i stručnih) i materijalnih resursa uz aktivno sudjelovanje na razvoju studija kao i prepoznatljivost aktivnosti koje proizilaze iz studija u kontekstu suradnje u Europskoj uniji a tako drugim odgovarajućim međunarodnim asocijacijama.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.