health care provider Dubrovnik and Kotor medical care in Croatia Marin Med Dubrovnik i Kotor

Marin Med Dubrovnik i Kotor

By Yachts Croatia

Poliklinika Marin Med Dubrovnik i Kotor

Marin Med Dubrovnik i Kotor: Moderna zdravstvena ustanova Poliklinika Marin Med slijedi medicinske trendove i pruža cjelovitu zdravstvenu uslugu – od prevencije i dijagnostike do liječenja. Brza, kvalitetna i kompletna usluga te individualan pristup svakom pacijentu imperativi su prema kojima temelje svoje poslovanje. Poliklinika Marin Med Dubrovnik jedna je od najopremljenijih privatnih poliklinika na Jadranu, a medicinski timovi za sve intervencije djeluju i kroz Marin Med Montenegro u Kotoru gdje su pacijentima dostupni 24/7. Primaju sve vrste privatnog zdravstvenog osiguranja. Poliklinika je središte za medicinske tretmane putnika i posade na brodovima na kružnim putovanjima za najznačajnije svjetske kompanije te centar izvrsnosti za minimalno invazivne zahvate na kralježnici. Njihovi liječnici ubrajaju se među vodeće strane i domaće stručnjake u svojim područjima. Specijalnosti Poliklinike Marin Med Dubrovnik su radiologija, interna medicina, kirurgija, urologija, dermatologija, plastična kirurgija, kardiologija, ortopedija, anestezija, ginekologija, fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija.

POLYCLINIC MARIN MED (Dubrovnik, Croatia)

tel:+385 (0)20 400 500,e-mail: info@marin-med.com,www.marin-med.com

POLYCLINIC MARIN MED MONTENEGRO (Kotor, Montenegro)

tel:+382 (0)67 417 417,e-mail: info@marin-med-mne.com, www.marin-med-mne.com

Adresa Poliklinike Marin Med je ulica doktora Ante Starčevića 45, Dubrovnik 20 000, Hrvatska

Pratite nas putem naše web stranice – www.marinmed.com

Također nas pratite i putem naših društvenih mreža – Poliklinika Marin Med Instagram i Facebook

Vaša Poliklinika Marin Med

Leave a Reply

Your email address will not be published.