O nama

Poliklinika Marin Med i zdravstvena ustanova u Dubrovniku je pružitelj medicinskih usluga i zdravstvene skrbi u poljima radiologije, anesteziologije, ginekologije, urologije, neurologije, ortopedije, gastroenterologije, kardiologije, vaskularne kirurgije, plastične i rekonstruktivne kirurgije, dermatologije, oftalmologije, pulmologije, nuklearne medicine te fizikalne i medicinske rehabilitacije.

Poliklinika

Marin Med

Poliklinika Marin Med i zdravstvena ustanova u Dubrovniku je pružatelj medicinskih usluga i zdravstvene skrbi koja spaja profesionalizam, visok stupanj stručne naobrazbe zdrastvenih djelatnika i moderne tehnologije u svrhu prvoklasne usluge prema Našim pacijentima(ili klijentima).

Marin Med Dubrovnik su pružatelji prvoklasne usluge medicinske skrbi i to u poljima anestezije, gastroenterologije, kardiologije, ortopedije, vaskularne kirurgije, plastične kirurgije, bolesti kralježnice, nuklearne medicine, radiologije, neruologije, urologije, ginekologije, pulmologije, oftalmologije, ORL-e, dermatologije i fizikalne terapije.

Politika Poliklinike Marin Med se zasniva na individualnom pristupu svakom od naših pacijenata kako bi se na što učinkovitiji način došlo do dijagonoze i tretmana liječenja. Tim domaćih stručnjaka kao i tim vanjskih suradnika od kojih su pojedinci svjetski priznati u svojoj domeni djelovanja, su na usluzi pacijentima zajedno sa ostatkom medicinskog osoblja, te sa sigurnošću brinu o Vašem zdravlju kako bi brzo i na što bezbolniji način pristupili dijagnostici Vašeg zdravstvenom problema. Poliklinika Marin Med Dubrovnik a osobito odjel radiologije su opremljeni najsuvremenijom tehnologijom koja uz osoblje skrbi o Vašem zdravlju.

0 Zadovoljnih pacijenata svake godine!
0 Doktora
0 Godina iskustva

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)

Tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka, postalo je nužno donošenje novog instrumenta koji će osigurati zaštitu prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – “Opća uredba o zaštiti podataka ” ili GDPR, izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25.svibnja 2018.godine.  Ista predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka i njome se osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka, što ima za posljedicu jednostavniju i jednaku zaštitu svih pojedinaca u Europskoj uniji.

POLIKLINIKA MARIN MED uskladila je svoje poslovanje sa “Općom uredbom o zaštiti podataka ” te jamči svojim klijentima i poslovnim partnerima zakonitost, poštenost i transparentnost obrade osobnih podataka kao i zaštitu prava. Za sva pitanja o Vašim pravima te sve za sve ostale informacije o nama i u svezi sa zaštitom osobnih podataka kontaktirajte našu službenicu za zaštitu podataka na e mail adresu hermina.jocic@marin-med.com

INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSNOVNIH PODATAKA

PRAVA PACIJENATA S OBRAZLOŽENJEM ZNAČENJA POJEDINOG PRAVA

Obavjest o načinu podnošenja prigovora/pritužbi/pohvala

Obavještavamo korisnike da prigovore/pritužbe/pohvale i ostale komentare mogu podnijeti u pisanom obliku ma mail adresu

info@marin-med.com