Poliklinika Marin Med Zadar

Poliklinika Marin Med Zadar je zdravstvena ustanova započela je sa radom u lipnju 2022. godine kao izdvojena jedinica Poliklinike Marin Med Dubrovnik.

Za naše pacijente uređen je moderno opremljen prostor u sklopu Poliklinike Opće bolnice Zadar kako bi se osjećali što ugodnije u ambijentu koji je primarno namijenjen za pružanje kvalitetne zdravstvene usluge najvišega standarda.

Naime, Poliklinika Marin Med Zadar u partnerskoj je sinergiji sa Općom bolnicom Zadar te se pacijentima, mahom stranim državljanima, putnicima na kružnim putovanjima i svim turistima koji zatrebaju bilo koju vrstu medicinske pomoći jamči brzi prijam i kvalitetno i učinkovito zbrinjavanje rješenje svih njihovih zdravstvenih problema.

Misija Poliklinike Marin Med Zadar je osigurati svim njenim klijentima najmoderniju dostupnu dijagnostiku i medicinske postupke u svrhu otklanjanja njihovih zdravstvenih problema. Naši liječnici visoko su obrazovani stručnjaci u medicinskim segmentima koje pokrivaju a svo naše osoblje je sposobno komunicirati na engleskom i drugim stranim jezicima.

Politika Poliklinike Marin Med Zadar se zasniva na individualnom pristupu svakom od naših pacijenata kako bi se na što učinkovitiji način došlo do dijagonoze i tretmana liječenja. Tim domaćih stručnjaka kao i tim vanjskih suradnika od kojih su pojedinci svjetski priznati u svojoj domeni djelovanja, su na usluzi pacijentima zajedno sa ostatkom medicinskog osoblja, te sa sigurnošću brinu o Vašem zdravlju kako bi brzo i na što bezbolniji način pristupili dijagnostici Vašeg zdravstvenom problema. Poliklinika Marin Med Dubrovnik a osobito odjel radiologije su opremljeni najsuvremenijom tehnologijom koja uz osoblje skrbi o Vašem zdravlju.

Usluge koje nudimo

– Interne medicine (kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, pulmologija itd.)
– Ginekologije i opstetricije
– Ortopedije i traumatologije
– Opće i dječje kirurgije sa dnevnom kirurgijom i dnevnom bolnicom
– Neurokirurgije
– Spinalne kirurgije
– Urologije
– Anesteziologije
– Neurologije
– Oftalmologije
– Otorinolaringologije (ORL)
– Dermatologije
– Radiologije
– Labaratorijske dijagnostike
– Psihijatrije
– Onkologije i nuklearne medicine
– Infektologije
– Fizikalne i medicinske rehabilitacije i reumatologije
– Transfuzijske medicine

Partneri

Partneri smo i surađujemo sa brojnim osiguravajučim kućama te smo licencirani za obavljanje pregleda prvih i redovnih pregleda za pomorce pred ukrcaj na brod za veliki broj brodarskih kuća uključujući RCCL grupaciju, Carnival grupaciju, UK P&I club i mnoge druge.