Edukacijsko-rehabilitacijske usluge

Edukacijsko-rehabilitacijske usluge

Edukacijsko-rehabilitacijska praksa nudi edukacijsko-rehabilitacijske postupke za djecu s teškoćama u razvoju i /ili s rizikom za nastanak teškoća u razvoju od rođenja pa nadalje kroz programe rane stimulacije, programe za predškolsku i školsku djecu te njihove obitelji kroz savjetovanje.
Dijagnoza nije potrebna kako bi dobili usluge. Dovoljna je i najmanja sumnja u neki oblik razvojnog zaostajanja. Otvoreni smo za savjete, možda su potrebne samo male smjernice kako bi Vaše dijete ostvarilo svoje potencijale.
U specijaliziranim edukacijsko-rehabilitacijskim postupcima individualnim i grupnim postupcima nudimo intenzivnu pravovremenu podršku i tretmane.
Inicijalnom procjenom utvrđuju se djetetove sposobnosti, vještine i interesi te se utvrđuje program rada. Programi su bazirani na specifičnostima individualnog razvoja uz strogo poštivanje roditelja i njihovog mišljenja jer samo kvalitetnim partnerskim odnosom može se ojačati i optimizirati djetetovu edukaciju i inkluziju.

Ako Vaše dijete ima postavljenu dijagnozu koja uključuje

 • Poremećaje autističnog spektra
 • Downov sindrom
 • ADHD/ADD i poremećaje u ponašanju
 • Poteškoće komunikacije
 • Poteškoće socijalizacije
 • Teškoće u učenju
 • Općenito razvojno zaostajanje

Područja rada čine

 • Komunikacija/verbalno ponašanje
 • Fina i gruba motorika
 • Vještine igranja (funkcionalna igra, igre s igračkama)
 • Vještine socijalne kompetencije
 • Poticanje funkcionalne komunikacije
 • Vještine praćenja verbalnih naloga i izvršavanja zadanog zadatka samostalno
 • Poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu
 • Učenje vještine teorije uma
 • Učenje izvršnih funkcionalnih vještina (mišljenje, rješavanje problema)
 • Smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja kroz tehnike primjenjene analize ponašanja(ABA – Applied Behaviour Analysis)
 • Priprema za inkluziju u redovni sustav školovanja

Ranointereventni programi koji uključuju poticanje i učenje

 • Imitacije
 • Združene pažnje i svjesnosti o predmetu
 • Načina igranja s ciljem postizanja socio-emocionalne interakcije
 • Vježbe pažnje i koncentracije
 • Orijentacije na tijelu prema nalogu druge osobe
 • Vježbe funkcionalnog učenja
 • Vježbe relaksacije
 • PECS
 • Fine motorike
 • Grube motorike
 • Vježbe poticanja samostalnosti sukladno dobi

Usluge

Managerski sistematski pregled za žene uključuje:

 • Inicijalna procjena
 • Ranointerventni programi (1 sat – 60 min)
 • Program pripreme za škole (1 sat – 60 min)
 • Program pomoći u učenju (1 sat – 60 min)

Rezervirajte termin

Leave a Reply

Your email address will not be published.